www.derobbert.be
eerste leerjaar
tweede leerjaar
derde leerjaar
vierde leerjaar
vijfde leerjaar
zesde leerjaar

Taal WiskundeW.O.Frans

zesde leerjaar Taal

Woordpakket 1
Woordpakket 2
Woordpakket 3
regels rond "werkwoordspelling"
oefeningen werkwoordspelling
Thema 1 : plechtig of gewoon taalgebruik
Thema 1 : zegswijzen
Thema 1 : regelwoordjes
Thema 1 : onthoudwoordjes
Thema 1 : werkwoorden
Thema 1 : leestekens
Thema 2 : woordjes
Thema 2 : het onderwerp
Thema 2 : i of ie
Thema 2 : woordjes
Thema 2 : werkwoorden
Thema 3 : natuurraadsel
Thema 3 : woorden met ch
Thema 3 : woorden met x
Thema 3 : woorden met teit
Thema 4 : woordjes met ai
Thema 4 : meervoud
Thema 6 : voorwerpen
Thema 6 : spreekwoorden

Thema 7 : zelfst. naamwoorden
Thema 7 : soorten woorden
Thema 7: woordjes
Thema 7 : werkwoorden
Thema 7 : computerwoorden (1)
Thema 7 : computerwoorden (2)
Thema 7 : computerwoorden (3)
Thema 7 : computerwoorden (4)
Thema 7 : computerwoorden (5)
Thema 7 : computerwoorden (6)
Thema 7 : computerwoorden (7)
ICT en veiligheid
Thema 8 : woorden met j en g
Thema 8 : woorden op -ge
Thema 9 : bepalingen
Thema 9 : vraagwoorden
Thema 9 : afleidingen
Thema 9 : tegengestelde
Thema 9 : plechtig of gewoon taalgebruik
Thema 9 : persoonsvorm
Thema 9 : leestekens plaatsen
Thema 9 : werkwoorden

Thema 10 : woorden met een -c-
Thema 10 : woorden met -act -ect -uct-ict
Thema 10 : meervoudsvormen
Thema 10 : woorden met -kk- of -cc-
Thema 10 : woorden op tie, isch en teit
Thema 11 : bepalingen
Thema 11 : gezegde
Thema 11 : kruiswoordraadsel
Thema 11 : signaalwoorden
Thema 11 : voorwerp en bepaling
Thema 11 : woorden met een c
Thema 11: woorden uit het Frans
Thema 12 : Bijvoeglijk naamwoord
Thema 12 : gezegde
Thema 12 : werkwoorden in V.T.
Thema 12 : zinnen ontleden
Thema 12 : zn. en werkw.
Thema 12 : rijmwoorden...
Thema 12 : ontleden

Vervolg van de taaloefeningen