Het halve uur

Zet bij elkaar

Zoek de items in de linkerkolom bij die uit de rechterkolom