Wiskunde getallen 18 D
4A De Robbert

Welke getallen staan op de getallenas?


a: b: c: d:
e: f: g: h:
i: j: k: l:
m: n: o: p:
q: r: s: t:
u: v: w: x:
y: z: