Wiskunde getallen 18 C
4A De Robbert

Geef de waarde van de vetgedrukte cijfers.
45,89 of
16,52 of
12,34 of
16,97 of
27,76 of
198,8 of