Les 7 Getallen Hoofdrekenen: + , - , x en : tot 100 000

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar; druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Noteer eerst de formule en los dan op.
Gebruik een kladblaadje om tussenberekeningen te maken.
Doe bij veertigduizend 450 bij. ---------------- --------
Doe van negentigduizend 90 weg ------------ ----------
Vermenigvuldig 24 003 met 3 ------------------ -----------
Vermeerder 13 750 met 7D -------------------- -------
Verminder 80 000 met 80 ----------------------- ----------
Zoek het quotiënt van 42 060 en 6 ----------- ------------
Geef het product van 8 en 3500 --------------- --------------
Wat is de som van 80 040 en 4060 ---------- ------
Zoek het verschil tussen 19 000 en 12 550- ---
Deel 100 000 door 5 ------------------------------ ---------

De Robbert ----- vijfde leerjaar