Les 20 Getallen - Getallenkennis: kommagetallen tot een honderdste.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Noteer de waarde van elk cijfer.
427,16
--- 6 = of
--- 1 = of
--- 7 = of
--- 2 = of
--- 4 = of

Noteer de getallen.
3T 6E 3t 1h ---------
19h --------------------
6h ----------------------
4E 8t ------------------
5D 6T 5t 6h ---------

Rangschik de getallen.
0,6 --- 0,06 --- 0,66 --- 1,6 --- 1,06
< < < <

Noteer het voorafgaande en het volgende kommagetal.
Het verschil is telkens 0,01.
----- 2,8 ---
--- 14,78 --

De Robbert ----- vijfde leerjaar