Les 12 Getallen - Cijferen: delen.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar; druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Werk cijferend uit op een KLADBLAD.
Vul daarna de juiste uitkomst in.
40 718 : 7 -------- --- rest
24 075 : 9 -------- --- rest
54 089 : 6 -------- --- rest

Geef je KLADBLAD af aan de leerkracht.

De Robbert ----- vijfde leerjaar