Les 84 Getallen - Intrestberekening.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Vul de tabel aan.
Hoeveel staat er na 1 jaar op de spaarrekening.
Maak je berekeningen op een kladblad.
--------------------------- Intrestberekening
Kapitaal ---------- Rentevoet --------- Rente in euro ------------ Nieuw bedrag
400 000 euro ----- 4 % -------------- euro ------------ euro
20 000 euro ------- 5 % -------------- euro ------------ euro
300 000 euro ----- 3 % -------------- euro ------------ euro
25 000 euro ------- 5 % -------------- euro ------------ euro
60 400 euro ------- 2 % -------------- euro ------------ euro
12 000 euro ------- 4 % -------------- euro ------------ euro

De Robbert ----- vijfde leerjaar ----- I. Umans