Les 83 Getallen - Gemeenschappelijke veelvouden en k.g.v.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Zoek het kleinste gemeenschappelijk veelvoud van de getallen.
Let op:
1) Hoort 0 erbij of niet?
2) Schrijf ze in volgorde (= van klein naar groot)!

De getallen zijn - De veelvouden kleiner dan 50 zijn
------ 9 --------------- - - - - -
------ 4 --------------- - - - - - - - - - - - -
Het k.g.v. van 9 en 4 =
De getallen zijn - De veelvouden kleiner dan 80 zijn
------ 7 -------------- - - - - - - - - - - -
------ 8 -------------- - - - - - - - - -
Het k.g.v. van 7 en 8 =

De Robbert ----- vijfde leerjaar ----- I. Umans