Les 75 Getallen - Percenten.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Vul de tabel aan.
Bereken de nieuwe prijs nadat de korting is berekend.
Maak je bewerkingen op een kladblad.
Normale prijs ---- korting in percent ---- korting in euro ------------------ nieuwe prijs
350 euro ---------------- 10 % ---------------- euro ------------- euro
4490 euro -------------- 10 % ---------------- euro ------------- euro
5880 euro -------------- 25 % ---------------- euro ------------- euro
40 euro ------------------ 5 % ----------------- euro -------------- euro
60 400 euro ------------ 2 % ----------------- euro ------------- euro
Laat je kladblad aan de meester zien.

De Robbert ----- vijfde leerjaar ----- I. Umans