Les 51 Getallen - Cijferen: delen tot op 0,01 nauwkeurig.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Los cijferend op tot op twee cijfers na de komma. Noteer alles op een kladblad.
Schrijf daarna het quotiënt en de rest op.
69 458 : 16 ----- ----- rest =
67 889 : 32 ----- ----- rest =

De Robbert ----- vijfde leerjaar ----- I. Umans