Les 3 Getallen Getallen tot 100 000

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar; druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Tussen welke twee opeenvolgende tientallen ligt 60 419?
--- tussen en
Tussen welke twee opeenvolgende honderdtallen ligt 89 406?
--- tussen en
Tussen welke twee opeenvolgende duizendtallen ligt 18 789?
--- tussen en
Tussen welke twee opeenvolgende tienduizendtallen ligt 97 456?
--- tussen en

Kies uit de onderstaande zinnen de volgende functies van getallen.
Jan zit in klas 5C. Hij zit op de eerste rij. Elke dag heeft hij
6 lessen. Elke les duurt 50 minuten.
--- Een getal als een aanduiding van een hoeveelheid =
--- Een getal als een aanduiding van een rangorde =
--- Een getal als verhouding / maatgetal =
--- Een getal als code =

De Robbert ----- vijfde leerjaar