Les 33 Toepassingen - Gemiddelde berekenen.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Op het bedrijf waar mama werkt komen regelmatig bezoekers.
In januari waren er dat 942.
In februari kwamen er 60 meer dan in januari.
In maart telde de portier 1174 bezoekers.
In april kwamen er 1378 bezoekers
Hoeveel mensen kwamen gemiddeld per maand het bedrijf bezoeken gedurende de eerste vier maanden?
Maak je berekeningen op een kladblad dat je aan de meester laat zien.
Antwoord :
Gedurende de eerste vier maanden van het jaar bezochten gemiddeld mensen per maand het bedrijf.

De Robbert ----- vijfde leerjaar ----- I. Umans