Les 140 Getallen - Cijferen: kommagetallen delen door een natuurlijk getal < 100

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Los op. Werk tot op 0,001 nauwkeurig.
Maak de cijferoefeningen op een kladblad.
72 306,8 : 19 ------- ------ rest
745 364 : 15 -------- ----- rest
Laat je kladblad zien aan de meester.

De Robbert ----- Vijfde leerjaar ----- I. Umans