Les 139 Getallen - Cijferen: een natuurlijk getal delen door een natuurlijk getal.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Bepaal het aantal cijfers in het quotiënt ZONDER TE CIJFEREN.
Je werkt tot op 0,001 nauwkeurig.
De formule ----------- Het aantal cijfers in het quotiënt
87 423 : 6 -----------------------------
2 742 428 : 425 ---------------------
6784 : 9 --------------------------------
27 486,3 : 14 -------------------------
72 832,78 : 89 -----------------------
45 789,421 : 42 ---------------------

De Robbert ----- Vijfde leerjaar ----- I. Umans