Les 136 Getallen - Cijferen: vermenigvuldigen.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Noteer eerst de formule en los nadien cijferend op.
Gebruik een kladblad.

Het quotiënt is 6708,94 --- De deler is 31
Zoek het deeltal.
FORMULE =
RESULTAAT

Los cijferend op.
14 x 7264,12 =
Laat je kladblad zien aan de meester.

De Robbert ----- Vijfde leerjaar ----- I. Umans