Les 130 Getallen - Hoofdrekenen: natuurlijke getallen delen door eenvoudige kommagetallen naar analogie met de deeltafels.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Los op.
24 : 0,6 --- ---------- 40 : 0,8 ---
100 : 0,2 - ---------- 56 : 0,7 ---
99 : 0,1 --- ---------- 999 : 0,9 -
68 : 0,4 --- ---------- 81 : 0,9 ---
75 : 0,5 --- ---------- 72 : 0,6 ---
49 : 0,7 --- ---------- 36 : 0,3 ---
24 : 0,2 --- ---------- 32 : 0,4 ---
75 : 0,1 --- ---------- 18 : 0,6 ---

De Robbert ----- Vijfde leerjaar ----- I. Umans