Les 124 Getallen - Cijferen: delen tot op 0,001 nauwkeurig.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Los op. Werk tot op 0,001 nauwkeurig.
Maak de oefeningen op een kladblad.
24 608,16 : 24 ----- ----- rest =
745 364 : 14 -------- ---- rest =
Laat je kladblad zien aan de leerkracht.

De Robbert ----- Vijfde leerjaar ----- I. Umans