Les 122 Getallen - Breuken: herhaling.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar ... druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Los op.
Schrijf de formule en berekeningen op een kladblad.
· Pieter-Jan neemt 1/4 van een reuzenpizza.
Hij verdeelt dat stuk onder zijn twee vrienden en zichzelf.
Welk deel van de pizza krijgt elk?
Antwoord : Ieder krijgt / deel van de pizza.

· Tijdens het schoolfeest at 3/5 van de aanwezigen een saté. 1/4 van de aanwezigen nam een worst. Hoeveel is het deel van de aanwezigen dat een saté kiest groter dan het deel van de aanwezigen dat een worst eet.
Antwoord : Het deel dat een saté kiest is / groter dan het deel van de aanwezigen dat een worst eet.

Laat je kladblad zien aan de meester.

De Robbert ----- Vijfde leerjaar ----- I. Umans