Les 10 Getallen - Cijferen: vermenigvuldigen.

Gaten oefeningen.

Vul de gaten in. Ben je klaar; druk dan op de controleer toets. Heel veel succes!

Werk cijferend uit op een kladblad.
Vul de uitkomst in.
4 x 18 245 ----------
8 x 8475 -------------
9 x 8894 -------------
7 x 8968 -------------

Geef je kladblad af aan de meester.

De Robbert ----- vijfde leerjaar