5 Frans Toetswijzer 8.3

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om uw antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven. Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!

6. Vervoeg de volgende werkwoorden.
Il (être) ----------------- chez le facteur.
Nous (avoir) --------- une moto bleue.
Vous (chercher) ---- un joli canari.
Nous (être) ----------- à Liège.
Elle (avoir) ------------ faim?
Tu (parler) ------------ avec le facteur?
Je (donner) ---------- les livres.
Elles (passer) ------ par le centre.
Ils (avoir) ------------- peur.

7. Leer de volgende woordenlijstjes goed voor de toets.
V1 blz. 105 - V2 blz. 108 - V3 blz. 110 - V4 blz. 113

De Robbert ----- Vijfde leerjaar ----- I. Umans