5 Frans Toetswijzer 6.4

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om uw antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven. Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!

Zie blauwe kader G3 blz. 75.
Oef. 18 blz. 75
Vertaal:
dit glas -------- ------- deze professor
deze fles ----- - die stoel --------
dat hemd ----- --- die klas ---------
die katten ----- ------ deze brieven ---
deze tas ------ ------- die paraplu -----
deze krokodil - dat raam -------
deze muren - --------- die lampen ----

Oef. 19 blz. 76
Vul in: ce -- cette -- ces

fille ------- fauteuil -------- fenêtre
chat ------ vélo ------------ bouteilles
garçon -- boulanger ---- chaise
verres --- porte ---------- chien
moto ----- femmes ------ facteur

De Robbert ----- Vijfde leerjaar ----- I. Umans