5 Frans Toetswijzer 5.2

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om uw antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven. Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!

Het lidwoord na de ontkenning. (Blauwe kader G3 blz. 58).
Maak ontkennend:
1. Elle est la soeur de Jean.
----- Elle n'est pas soeur de Jean.
2. Vous avez une jolie photo.
----- Vous n'avez pas jolie photo.
3. J'ai les livres.
----- Je n'ai pas livres.
4. Tu es un garçon sympathique.
----- Tu n'es pas garçon sympathique.
5. Il a la photo de Tom.
----- Il n'a pas photo de Tom.
6. Je suis une fille.
----- Je ne suis pas fille.
7. Tu as un canari.
----- Tu n'as pas canari.
8. Tu es l'ami de Crimson.
----- Tu n'es pas ami de Crimson.
Maak het antwoord verder af.
1. C'est un crocodile? -------- Non, ce n'est pas crocodile.
2. Tu as une voiture? --------- Non, je n'ai pas voiture.
3. Nous avons la photo? ----- Non, vous n'avez pas photo.
4. J'ai un vélo?------------------- Non, tu n'as pas vélo

5. Je kent ook al 7 bijwoorden. Vul in.
(Maak ook oefening 24 blz. 63 opnieuw. Kijk goed naar de tekening)
waar ----- -------------------- nog ---------
hier ------- -------------------- niet ---------- ...
daar ------ --------------------- heel/ erg --
nu ---------

De Robbert ----- vijfde leerjaar ----- I. Umans