5 Frans Toetswijzer 4.1

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om uw antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven. Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!

1.Het werkwoord être.

Schrijf hieronder de vormen van être met het persoonlijk voornaamwoord.
(Zie blauwe kader G1 blz. 27) (= Unité 3)
Je ----- -------------- nous ---
tu ------ -------------- vous ---
il ------- -------------- ils -------
elle --- -------------- elles ----

2. Vul aan met het juiste lidwoord. (Oef. 2 blz. 42) (Blauwe kader G1 blz. 41)
onbepaald ---------- bepaald --------------- onbepaald ---------- bepaald
chat ---------- le chat ------------- photo ------- la photo
un crocodile --- crocodile ------ une lettre -------- lettre
ami ---------- l'ami ---------------- armoire ---- l'armoire
des livres ------- livres ---------- des chiens ------ chiens

3. Vertaal. (Oef. 5 blz. 42)
de bakker ---- ---------- een kast ------
een kat -------- ----------------- stoelen ---------
foto's ----------- ------------- de vrienden --
een tomaat --- ------------- schriften -------
de honden ---- ------------- muren ----------
de brief -------- ----------------het boek -------

4. Vertaal. Begin elke zin met een hoofdletter.
Hier is een pop. ----------------------
Het is de pop van Mia. ------------- Mia.
Hier zijn brieven. ---------------------
Het zijn de brieven van Jan. ------ Jean.
Hier is een kast. ---------------------
Het is de kast van Jo. -------------- Jo.

De Robbert ----- vijfde leerjaar ----- I. Umans