5 Frans Toetswijzer 3.1

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om uw antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven. Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!

1.Het werkwoord être.
Schrijf hieronder de vormen van être. ------(Zie blauwe kader G1 blz. 27)
Je --- --------- Nous --
Tu --- --------- Vous --
Il ----- --------- Ils -------
Elle - --------- Elles ---

2. Vul aan met de juiste vorm van être.
Je ne pas chez Dominique. ----- Je chez Louis.
Caroline pauvre. ----- Elle n' pas riche.
Pierre est Auguste, vous là?
Nous ne pas ici. ----- Nous chez Bob.
Lea et Ria chez Bobette. --- Elles ne pas chez Lambique.

3. Vul aan. --- Schrijf het accent correct!
lief -------------------- C'est une fille
groen --------------- C'est une tomate
laag ----------------- C'est une chaise
kwaadaardig ---- C'est un crocodile
oud ------------------ C'est une femme .
heel ------------------ C'est un homme fort.

4. Vul aan met het juiste bijvoeglijk naamwoord.
Voici une tomate. Elle est verte? ---------- Non, elle est
Voici une chaise. Elle est basse? --------- Non, elle est
Voici des chats. Ils sont faibles? ----------- Non, ils sont
Leo est gentil? ----------------------------------- Non, il est
Voici des crocodiles. Ils sont rouges? ---- Non, ils sont

De Robbert ----- vijfde leerjaar ----- I. Umans