5 Frans Toetswijzer 2

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om uw antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven. Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!

1. Vertaal. Schrijf de Franse zinnen. (Ex. 9 pag. 23)

1. Het is geen tafel. Het is een stoel.
2. Het is geen foto. Het is een boek.
3. Het is lambik niet. Het is géén man.
4. Het is Tobias niet. Het is geen hond.

1. .---.
2. .--- .
3. .--- .
4. Tobias.--- .

2. Het werkwoord être. (Herhaling Unité 1)
Schrijf hieronder de vormen van être met het persoonlijk voornaamwoord.
Leer deze vormen goed uit het hoofd.

je ----
tu ----
il -----
elle --

3. Vertaal. Schrijf de Franse zinnen. (Ex. 10 pag. 23 + Ex. 13 pag. 24)
1. Is het een stoel? Ja, zij is groot.
2. Is het een hond? Ja, hij is sterk.
3. Hier is een jonge vrouw. Het is een rijke vrouw.
4. Hier is een leuke foto. Het is een ronde foto.

1. ? Oui, .
2. ? Oui, .
3. . .
4. . .


4. Woordenschat.
Leer de volgende woordenlijsten (= gele kaders) voor de toets.
V1 pag. 19 V2 pag. 21 V3 pag. 24
Je vindt deze woordenlijsten ook bij Hot Potatoes - vijfde leerjaar - Frans
De Robbert ----- vijfde leerjaar ----- I. Umans