5 Frans Toetswijzer 1.2

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "controleren" om uw antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven. Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!

4. Het werkwoord être.
Schrijf hieronder de vormen van être met het persoonlijk voornaamwoord.
Leer deze vormen goed uit het hoofd.

je ---
tu ---
il ----
elle -

5. Ex. 19 pag. 14.
Vul aan met de juiste vorm van être.

1. Fanfreluche une poupée. Elle jeune.
2. Je un ami. Je fort.
3. Tobias, tu petit! Tu joli!
4. Tobias un chien. Il jeune.

6. Woordenschat.
Leer de volgende woordenlijsten (= gele kaders) voor de toets.
Tip : Leer altijd de woorden met het lidwoord.
V1 blz. 10
V2 blz. 14
Je vindt deze woordenlijsten ook bij Hot Potatoes - vijfde leerjaar - Frans

De Robbert ----- vijfde leerjaar ----- I. Umans