Wiskunde getallen 10 E                                                         Koen Beks  4A De Robbert

Vul aan tot ...
Vergeet de maateenheid niet!
1 cm = 70 mm =
10 cm = 30 mm =
150 mm = 2 cm =
= 30 mm = 4 cm
= 10 mm = 6 cm