Wiskunde getallen 13 G                                                         Koen Beks  4A De Robbert

Zoek het gemiddelde.
Mathijs gaat met zijn papa joggen.
Hij heeft er het volgend schema van gemaakt.

zondagdinsdagwoensdagzaterdag
15 min10 min20 min15 min

Mathijs liep gemiddeld minuten.