Wiskunde meten 6 F

4A De Robbert

Kies de juiste maateenheid.
200 ........... ham
5 ........... aardappelen
een flesje van 5 ............ limonade
een bierflesje is 25 ..........
een brik van 1 ............. melk
onze kerktoren is 64 ............ hoog
een meetlat is 30 .....................