www.derobbert.be
eerste leerjaar
tweede leerjaar
derde leerjaar
vierde leerjaar
vijfde leerjaar
zesde leerjaar

Taal WiskundeW.O.

vierde leerjaar wiskunde deel 2

 

Hoofdrekenen herhaling
Hoofdrekenen herhaling puntoefeningen
Gelijkheid van breuken
van vierkant naar trapezium
kommagetallen + en -
kommagetallen
kommagetallen X en :
de maal- en deeltafel van 2
deeltafel van 6
deeltafel van 7
deeltafel van 8
deeltafel van 9
de halve kilogram
de halve liter
hoe laat is het op de klok?
De klok : het juiste uur (1)
De klok : het juiste uur (2)
De klok : het half uur (makkelijk)
De klok : het half uur (1)
De klok : het half uur (2)
De klok : kwart over
De klok : kwart over (let op !!)
De klok : kwart voor
De klok : kwart voor / over