Wiskunde getallen 18 G
4A De Robbert

Geef het getal.
3T 4E 7t 4h 4H 5E 6h6T 6t7t 5h 3T 2H3h 2E 6t 7H 8T