5 Inoefenen woordpakket 1 (1b)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

Schrijf de persoonsvorm juist in de zin (t.t.).
Gebruik je werkwoordschema (Spellingboekje blz. 2) indien nodig.
Denk eerst aan de stam.

vasthouden ------------ Ik me stevig vast.
snijden ------------------ Per ongeluk hij in zijn vinger.
zijn ----------------------- je vriend ook zo vrolijk?
hebben ----------------- Vandaag ik veel geluk gehad.
worden ----------------- Zo dadelijk ze heel boos op mij.

Werkwoorden vervoegen? Een lachertje!

Frits Opdenboer (lijden) aan een oogkwaal en (worden)
naar een oogarts gestuurd voor een grondig onderzoek.
-"Uitkleden!" (gebieden) de arts hem kortaf terwijl hij wat
paperassen op zijn bureau (schikken) .
Frits (omvallen) bijna van verbazing en (verroeren)
geen vin.
- "Kleren uit!" (aanmanen) de arts hem nog
onvriendelijker .
Maar Frits (komen) twee passen dichterbij en
(zeggen) :
- "Dokter, waar (denken) u wel dat mijn ogen (zitten)
???"

De Robbert vijfde leerjaar I.Umans