5 Inoefenen woordpakket 1 (1a-2)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

Schrijf de korte klinkers met kleine letters en de lange klinkers met drukletters (=hoofdletters).
Voorbeeld : tAfelklEEd - lantAArnpAAl
resultaat -------------- rsltt
akkoord --------------- kkrd
wetenschappen ---- wtenschppen
zogenaamd ---------- zgenmd
maatregel ------------- mtrgel
onmisbaar ------------ nmsbR
onaangenaam ------- nngenm
kunstenaar ----------- knstenr
onderdeel ------------- nderdl
onbewust ------------- nbewst
vergeten --------------- vergten
speelkaart ------------ splkrt

Schrijf de woorden in het meervoud.
greep ----------
landschap ---
advocaat -----
bedrag --------
kennis --------
prof ------------
portret --------
baron ---------
steen ---------
grot ------------

a of aa?
Ken je de fbel van de eenzme kter die
verdwlde in de stad?

e of ee?
Mijn mdewerkers zoeken tevergfs naar norme
zwvende stnen.

o of oo?
Desnds kp je dit prduct na het lezen van die
grte slgan in de krant.

u of uu?
In het mseum beleefde de wedwe een avontr met veel hmor.

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans