5 Inoefenen woordpakket 7 (7b)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Schrijf de zin opnieuw in de verleden tijd.
Denk aan de hoofdletter bij het begin van een zin.
Hij begint aan zijn huiswerk.
.
Ellen draagt een zware kist.
.
Ik lach hardop om die mop.
.
Met koud water wast hij zijn handen.
.
Luid vliegt de helikopter in de lucht.
.

2. Schrijf de zin in de tegenwoordige tijd.
Het meeste werk was al gedaan.
.
Snel vluchtten de kinderen naar binnen.
.
Met ruime cijfers won hij de wedstrijd.
.

3.Vul in: klankverandering / persoonsvorm / geen klankverandering.
De verandert van vorm als je een zin van de t.t.
in de v.t. zet en omgekeerd.
= de v.t. heeft een andere klinker dan de noemvorm.
= de v.t. heeft dezelfde klinker als de noemvorm.

De Robbert vijfde leerjaar I.Umans