5 Inoefenen woordpakket 6 (6a-2)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Schrijf de volgende woorden in twee kolommen.
kanarie / vakantie / studie / operatie / portie / kolonie /
politie / drie / industrie / prestatie / familie / theorie
Woorden op -tie ------------------ Andere woorden op -ie
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

2. Schrijf het woord in de passende zin.
advertentie / paasvakantie / combinatie / demonstratie / informatie
- In de ga ik voor vijf dagen naar de Ardennen.
- Ik lees nuttige over dieren in dat boek.
- Ik wil een piano kopen. Staat er geen in de krant?
- Suiker met citroen is een rare in dat recept.
- Ga je mee naar de tegen atoomwapens?

3. Plaats be-, ge- of ver- voor het woord. Schrijf dan heel het woord op.
blijf ----------
paling -------
voelen ------
zit ------------
voer ---------
wind ---------
bed ----------
kiezing ----
ring -----------

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans