5 Inoefenen woordpakket 6 (6a-1)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Vul de laatste letter in. Kies uit: -heid / -teit / -isch.
eenzaam --- majes ----- automat ---
activi ----------- Belg ----- meerder ---
elektrici-------- minder -- kwali --------
universi ------- fantast --- omstandig

2. Weet je 't nog?
Gebruik je schrijfstappen als je 't nodig vindt.
Enkelvoud ---- Meervoud -------------- Enkelvoud---- Meervoud
baron ----------- ------- advocaat -----
café ------------- ------- vriendschap -
thema ---------- ------- Chinees ------
directie --------- ------- oceaan -------
kandidaat ------ ------- prestatie -----
proces ---------- ------- piano ----------
sirene ----------- ------- vriendin -------

3. Een raar taaltje...
De letters van het woord staan achterstevoren!
Schrijf het woord correct op.
retpokileh -----------------
iraurbef ---------------------
diehgiwuee ---------------
hcsitkarp ------------------
sépuoc ---------------------
sgaddim s' ----------------
s'amolpid ------------------
einolok ----------------------
reigassap ------------------
enihcam --------------------

De Robbert vijfde leerjaar I.Umans