5 Inoefenen woordpakket 4 (4a-1)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Schrijf de afkorting van de volgende woorden.
Let op de plaats van het weglatingsteken!
het ------
een -----
hem ----
ik --------
des -----
zo een -
zijn -----
mijn ----

2. Schrijf de zin opnieuw. Gebruik het weglatingsteken.
De persoonsvorm pas je ook aan.
Des avonds (slapen) hij met zijn beertje.
.
Het (vriezen) soms hevig des winters.
.
Zo een flinke leerling (vinden) je nergens meer.
.
Mijn huiswerk (schrijven) ik netjes op een blad.
.
Het (worden) koud buiten.
.
Des morgens (komen) de zon op in het oosten.
.

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans