5 Inoefenen woordpakket 3 (3b)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Schrijf de volgende woorden tweemaal over.
café ------ -------
comité ---- ------
coupé ----- ------
Schrijf die woorden in het meervoud.
--- ---

2. Zoek het woord.
pi - kam - oen ---------
niek - pa -----------------
to - tisch - au - ma ---
zon - bij - heid - der --
ter - mi - nis -------------
Schrijf de woorden nog eens. Tel de letters. Schrijf eerst het kleinste woord.
-- -- -- --

3. Tel de letters van de woorden en zet ze in het juiste vak.
Kies uit: benzine - studie - kampioen - technisch - helikopter - café - ski -radio
3 letters --
4 letters --
5 letters --
6 letters --
7 letters --
8 letters --
9 letters --
10 letters -

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans