5 Inoefenen woordpakket 3 (3a-1)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Zoek het juiste woord.
li-teit-kwa ------------
zaam-heid-een ----
teit-ac-vi-ti -----------
ni-si-ver-u-teit ------
ke-lijk-wer-heid ----
stan-heid-dig-om --
Schrijf de vorige woorden in de juiste kolom.
Woorden met -heid.------------------ Woorden met -teit.
-----------------------
-----------------------
-----------------------

2. Vul in met een woord uit je woordpakket.
Onze koning noemen we sire of .
Als je veearts wilt worden, moet je naar de .
Ze toont haar met een mooie ruiker bloemen.
De van het rundvlees is verbeterd.
is geboden als je omgaat met .

3. Optellingen met woorden!
eeuwig + heid --------------
bij + zon + der + heid ----
waar + heid ------------------
moei- + lijk + heid ---------
ze + ker + heid -------------

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans