5 Inoefenen woordpakket 2 (2b)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1.Vul in: -i of -ie. Schrijf daarna het woord opnieuw.

jun --------------
kiw -------------
famil -----------
januar ---------
stud ------------
jul ---------------
direct ---------
polit -----------
sk --------------
industr --------

2. Zoek het woord op in je woordpakket.
Een vogel die mooi fluit. --------------------------------
Je kunt ermee meten en rechte lijnen trekken.---
Brandstof waarop de auto rijdt. -----------------------
De leider van een orkest of een zangkoor. -------
Een ovale vrucht met een bruine, harige schil. --

3. We hebben de letters dooreengegooid.
Je vindt het woord in je woordpakket.
a-m-i-l-ie-f --------
k-i-t-n-a-e-n ------
d-a-i-o-r ------------
n-ie-p-k-a ----------
t-k-i-aa-p-a-l ------
i-c-p-o-b-s-oo ----

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans