5 Inoefenen Woordpakket 1 (1a-1)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

Je hoort een t achteraan : t of d?
Je hoort een p achteraan : p of b?
Denk na over de laatste letter. Schrijf het woord opnieuw.
Voorbeeld: speeltijd --- speeltijd want speeltijden
spinnenwe ---------- ------ want
achtergron ---------- ----- want
dringen --------------- --------- want
sieraa ----------------- ----------- want
vriendscha ---------- ----- want
hoofdsta ------------- -------- want

Schrijf eerst achter de volgende woorden klankzuiver of verlengingsregel.
Schrijf ze daarna nog eenmaal over.
biljet ---------------------- ------
elftal ---------------------- -------
uitsluitend -------------- ------
doelpaal ----------------- -------
dringend ----------------- ------
godsdienst ------------- -------
antiek -------------------- --------
alsof ---------------------- --------
eenzaam ---------------- -------
Spanjaard --------------- ------
tienmaal ----------------- --------
gemeenteraad --------- -------
waarvan ------------------ --------
omstandigheid -------- --------

Vervolledig het boodschappenlijstje door de ontbrekende letters in te vullen.
ristuk en varkensgebraa
een half pon rundergehak
een brooje met krasla
velsla en een tomaa
kruinagels en sesamzaa

De Robbert vijfde leerjaar I.Umans