5 Inoefenen woordpakket 17 (17a-2)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Schrijf het woord opnieuw maar maak het langer ... Schrijf er '-heid' bij.
aanwezig --- --- hoeveel ---
afwezig ------ --- moeilijk --
bijzonder ---- --- snel -------
eenzaam ---- --- waar ------
gezond ------- --- zeker ----

2. Woorden op -teit. Schrijf ze twee keer op.
realiteit -------- ---
majesteit ----- ---
universiteit --- ---
elektriciteit --- ---
kwaliteit ------- ---
Schrijf deze woorden nog eens alfabetisch op.
-- -- --
--

3. Verander het woord zodat het eindigt op -isch.
Voorbeeld: België --- Belgisch
economie --- --- democratie ---
kritiek -------- --- biologie --------
techniek ----- --- praktijk --------
telefoon ------ --- historie --------

4. Maak van het werkwoord een woord op -tie.
Voorbeeld: opereren --- operatie
concentreren --- --- concurreren ---
demonstreren -- --- produceren ----
adverteren -------

5. Schrijf de woorden in het meervoud.
collega ----- --- horloge ---
individu ----- --- reactie ----
pyjama ----- --- risico ------
cadeautje -- --- dictee -----
taxi ----------- --- auto -------

De Robbert vijfde leerjaar I.Umans