5 Inoefenen woordpakket 16 (16b)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Moeilijke woorden! De letters staan los van elkaar. Maak de woorden weer volledig.
b e r o e m d s t e ---
o n t p l o f f i n g -----
o n t d e k k e n -------
a a n s t o n d s -------
h e r f s t d a g --------

2. In elk hokje staat een woord. Schrijf de lettergrepen in de juiste volgorde aaneen.
Noteer het woord twee keer.
plof - fen - ont ------- --
so - ab - luut ---------- --
ten - bui - lands ------ --
zon -bij - der ---------- --
bo - post - de --------- --
ten - ver - ad -tie ----- --
tig - ze - ven ----------- --

3. Schik de volgende woorden alfabetisch.
steeds -- absoluut -- advertentie -- reeds -- bijzonder -- gids
-- -- --
-- --
slechtste -- ontbijt -- hardste -- restje -- korstje -- erwt
-- -- --
-- --

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans