5 Inoefenen woordpakket 16 (16a-2)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Vul in!
In West-Vlaanderen wonen .
In wonen Oost-Vlamingen.
In Oost-Europa wonen .
In wonen West-Afrikanen.
In Zuid-Amerika wonen .

2. Maak een afleiding van de aangeboden aardrijkskundige naam.
West-Vlaanderen ----- het dialect
Oost-Vlaanderen ------ de legende
Noord-Italië -------------- de musea
Noord-Amerika --------- de muziek
Oost-Europa ------------ de migranten

3. Schrijf korter door het kopelteken te gebruiken.
Voorbeeld: eetgewoonte en slaapgewoonte = eet- en slaapgewoonte
invoer en uitvoer -------------
opgaan en neergaan -------
leesboek en kijkboek ------
ingang en uitgang -----------
voorwiel en achterwiel -----

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans