5 Inoefenen woordpakket 15 (15b)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Schrijf de volgende woorden in het meervoud.
commissaris ----- --- zangeres-----
flauwerik ----------- --- rebus ---------
sigaret -------------- --- dommerik ---
krokus -------------- --- kroket --------
secretaris ---------- --- prinses ------

2. Schrijf de meervouden van oefening 1 nu in de juiste kolom.
Woorden op -iken -------- Woorden op -issen ---- Woorden op ussen
----- -----
----- -----
Woorden op -essen ----- Woorden op -etten
-----
-----

3. Schrijf de volgende dieren in het meervoud!
dromedaris ---
havik ------------
leeuwerik ------

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans