5 Inoefenen woordpakket 15 (15a-2)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Schrijf de werkwoordsvormen volledig in de verleden tijd
Vorig jaar (verspreiden) de politie een folder in elke bus.
Ik (hebben) dat niet willen doen.
Ellen (houden) heel veel van haar ouders.
Toen (starten) de boot en hij (glijden) over de golven.
Vorige maand (kosten) de benzine nog minder.

2. Vul in.
Noemvorm ------------ Stam t.t. -------------------Stam v.t. --------- Ik heb / Ik ben ...
slapen -------------- ik -------- ik -----
spreken ------------ ik -------- ik -----
springen ----------- ik -------- ik -----
vallen --------------- ik -------- ik -----
vertrekken --------- ik -------- ik -----

3. Werkwoorden vervoegen een grapje.
Vul in in de verleden tijd.
Gisteren (voelen) Tina, de dochter van boer Teun,
zich niet fit. Moeder (laten) de dokter komen.
Toen hij Tina (zien) , (vragen) hij meteen of
ze wel goed (eten) .
"Als een wolf!"(antwoorden) Tina.
"(werken) je hard de laatste tijd?" "Als een paard,"
(reageren) ze meteen.
"En (zijn) je dan 's avonds erg moe?" "Ja, als een hond."
"Nuja," (besluiten) de dokter, "dan (hebben)
je eigenlijk beter een dierenarts opgebeld."

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans