5 Inoefenen woordpakket 15 (15a-1)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

Gebruik je woordpakket of je spellingboekje blz. 18.
1. Vervang de woorden tussen haakjes door hun afkorting.
Neem (alstublieft) het boek op (pagina) 7
en wijs (nummer) 1 aan.
Je kunt (tot en met) de volgende maand bestellen
(door middel van) de telefoon.
Het record is (namelijk) gebroken met (maximum)
tien (seconden)

2. Nu andersom. Noteer de afkortingen voluit.
-- Zij weegt (ca.) 50 (kg) .
--(D.i.) 5 (pct.) meer dan vorig jaar.
--Ze wandelen (o.l.v.) een gids
(i.p.v.) (tv) te kijken.
--Hij leest de (fig. ) (v.l.n.r.)
op scherm van de (pc) .

3. Geef de afkorting van de volgende woorden
watercloset ------------------
compactdisc ----------------
onderwerp -------------------
persoonsvorm --------------
zelfstandig naamwoord --
bijvoeglijk naamwoord ----
onder meer ------------------

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans