5 Inoefenen woordpakket 14 (14b)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Kijk van achteren naar voren. Schrijf elk woord twee keer op.
retaeht ------------- ---
keehtoilbib ------- ---
keilohtak ---------- ---
eiroeht ------------- ---
siuht ---------------- ---
keehtopa ---------- ---
edohtem ----------- ---
ameht --------------- ---
retemomreht ------ ---
rekehtopa ---------- ---

2. Wie ben ik? Kijk in je woordpakket of in je spellingboekje bij de woorden met th.
Ik maak pillen, poeders en drankjes. -------- een
Ik meet je temperatuur. -------------------------- een
Ik houd de koffie warm. -------------------------- een
Ik ben iets meer dan 42 km lang -------------- een
Ik ben een synoniem voor 'nu' ------------------------
Ik ben het tegenovergestelde van 'praktijk'--------

3. Waar ga je naartoe?
Ik wil een video huren. Ik ga naar de .
Ik wil een boek lenen. Ik ga naar de .
Ik wil een zalfje kopen. Ik ga naar de .
Ik wil een dansje doen. Ik ga naar de .
Schrijf de woorden uit oefening drie nog eens alfabetisch.
--- --- ---

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans