5 Inoefenen woordpakket 12 (12a-2)

Gatenvuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.

1. Lees en vergelijk!
Schrijf het woord over dat de juiste uitspraak aangeeft.
Belgie -------------- België ---------------
hygiëne ------------ hygiene -------------
quotiënt ------------ quotient ------------
wereldorientatie - wereldoriëntatie -

2. Schrijf de woorden van oefening 1 nog eens correct en alfabetisch op.
-- -- --

3. Men vergat de deeltekens! Schrijf daarom de zin opnieuw.
In Italie kun je meer skien dan in Australië.
.
Hij kopieert het quotient en onderstreept het met z'n liniaal.
.
Het onderwijs heeft de hygiene in India gunstig beinvloed.
.
In een laboratorium in Azië werkt een industrieel ingenieur uit België.
.

3. Noteer hier alle woorden met een deelteken uit oefening 2.
- - -
- - -
-

De Robbert vijfde leerjaar I. Umans